Землевпорядні роботи

Землевпорядні роботи

Види робiт

Землевпорядні роботи (Землевпорядкування) — послідовність взаємопов’язаних картографічних, інженерно-технічних, інвентаризаційних робіт з вивчення стану земель, а також щодо організації території, включаючи встановлення меж об’єктів землеустрою на місцевості, що виконуються відповідно до встановленої процедури і націлених на забезпечення раціонального землекористування, охорони земель, створення сприятливого довкілля та поліпшення ландшафтів.

Отримання земельної ділянки на підставі сертифікату на право на земельну частку (пай)?

Порядок виділення в натурі земельних часток (паїв) здійснюється на підставі Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)». Виділення земельної ділянки здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку або проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. У результаті розпаювання земель колективної власності та передачі у приватну власність значна частина громадян України отримала державні акти направо власності на землі сільськогосподарського призначення, що перебували в користуванні колишніх сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних підприємств. Сертифікати на право на земельну частку (пай) є дійсними до виділення власникам земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) земельних ділянок

Робочий проект землеустрою щодо зняття, перенесення та збереження родючого шару грунту

В цілях підвищення зацікавленості власників, орендарів земельних ділянок і землекористувачів в збережені і відновлені родючості ґрунтів і захисту земель від негативного впливу господарської і іншої діяльності, а саме антропогенного і техногенного впливу, має здійснюватись економічне стимулювання охорони і використання земель в сільському господарстві в порядку встановленому відповідним законодавством. При будівництві різних об’єктів на землях сільськогосподарського призначення виникає питання щодо збереження цих земель і використання родючого шару ґрунту, який знімається з будівельного майданчика і перенесення його на землі, які мають більш низьку родючість або інші умови, які визначаються власником земельної ділянки, землекористувачем, тощо.

Присадибна ділянка

Підприємство відповідно до статті 25 Закону України «Про землеустрій» виконує роботи по виготовленню документації на присадибні земельні ділянки.

Встановлення розміру та меж прибережної захисної смуги

Упорядкування прибережної захисної смуги річки разом із введенням на ній режиму спеціального природокористування та господарської діяльності забезпечить сприятливий водний режим річки. Також запобігатиме її забрудненню, засміченню та вичерпанню ресурсів та зменшить коливання стоку

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОПЕРАЦІЙ З ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ

Підприємство має значний досвід роботи з клієнтами в галузі земельних відносин. Цей напрямок включає супровід будь-яких правочинів з земельними ділянками (межові спори, сервітути, придбання, оренда, дарування та т. п.) юридичними та фізичними особами.

Схема землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання і охорони земель

В процесі реформування земельних відносин значно зросла кількість і різноманітність аграрних підприємств, землевласників та землекористувачів, що значно ускладнило регулювання земельними відносинами. Понад 18 тис. новостворених приватних господарств та біля 40 тис. селянських фермерських господарств не мають юридично сформованих і технічно оформлених землеволодінь і землекористувань, проектів облаштування їх територій. Це перешкоджає їм здійснювати планування господарської діяльності на землях, які перебувають в їхній власності, постійному користуванні та в оренді. Причому в оренді є не тільки земельні ділянки, що перебувають у приватній, комунальній або державній власності, але й насадження, водойми, будівлі, споруди, інше нерухоме майно, яке розташовано на них, тісно пов’язане з ними і не може бути відокремлене без заподіяння шкоди або втрати його господарського призначення. Стан землекористування ускладнюється тим, що орендодавцями є громадяни та юридичні особи, місцеві ради; в оренду передаються земельні ділянки на різні терміни.

Вартість робіт від 3000,00 грн.