Землеоціночні роботи

Землеоціночні роботи

Види робiт

Землеоціночні роботи виконуються для визначення розміру земельного податку, орендної плати, визначення ринкової вартості земельних ділянок, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо.

Нормативно грошова оцінка земель

Нормативно грошова оцінка – це капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами. Тобто це дохід, який можна отримати із землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки

Нормативна грошова оцінка зазвичай необхідна в наступних випадках:

для розрахунку земельного податку;

для розрахунку розміру орендної плати при оренді земельної ділянки;

для розрахунку втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва;

для розрахунку оплати державного мита під час оформлення договорів купівлі-продажу, міни, дарування земельної ділянки;

при спадкуванні земельної ділянки.

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Експертна грошова оцінка земельної ділянки – це встановлення ринкової вартості землі, при цьому враховуються такі фактори як, місцезнаходження, наявність чи відсутність під’їздних шляхів, газо- та електро- постачання, стан ринку землі на момент проведення оцінки та ін.

Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та упорядкування угідь

Сутність землевпорядного проектування по даному виду робіт полягає в обґрунтуванні систем землеробства на ріллі — найбільш цінне угіддя будь-якого сільськогосподарського підприємства. З розвитком земельної реформи історія повторюється, Держава знову ставить питання про захист грунтів від ерозії

Вартість робіт від 3000,00 грн.